Hjem - Lions Søllerød

Menu

Vedbæk Sejlklub

På havnedagen i Vedbæk den 13. august 2017

overrakte lokaludvalgets formand, Kirsten Storhaug, en optimistjolle til Vedbæk Sejlkubs Ungdomsafdeling, men først blev Lions Søllerøds informationstelt rejst:


   
Det skete ikke uden problemer, for det blæste en del, og teltet var lille og let og måtte forsvarligt surres fast.
   
 
Der kom flere forbi og fik en venlig og kyndig introduktion til Lions og Lions Søllerød.
  
Begrebet tovholder fik en i Lions Søllerød-mæssig forstand ny betydning. Teltet var bundet fast til stolen, i hvilken tovholderen var placeret. Rejste tovholderen sig, var der akut fare for, at teltet ville flyve ud over havnekanten.  Mange børn kom forbi - nok mere for at få en slikkepind af Søren end for at blive skrevet op til Lions Leo.   
 
Før overrækkelsen af optimistjollen til Vedbæk Sejlklub ventede præsident og udvalgsformand på repræsentanten for sejlkubben, indtil præsidenten drog ud på molen for at finde rette vedkommende.
Rette vedkommende blev fundet, optimistjollen blev overdraget, udvalgsformanden holdt tale, og præsidenten udråbte et trefoldigt leve for sejlkubben.       

Følg Lions