Hjem - Lions Søllerød

Menu

Støtte

Lions Club Søllerød støtter Lions Park Søllerød

Lions Park udvalget

Lions Park Udvalget har ansvaret for klubbens relationer til Lions Park Søllerød.

Ved Lions Parks 50 års fødselsdag i 2016 forærede Lions Søllerød en ny turbus til Lions Park Søllerød:Udvalget støtter især fælles arrangementer og enkelte ekstraordinære anskaffelser.

Den årlige sommerudflugt og den årlige Luciafest for beboerne er faste traditioner.

 
Ved indvielsen af den nye afdeling af plejecenteret i 2014 forærede udvalget 40.000 kr., øremærket til informationsskærm og skiltning til Plejecenteret. I 2012 donerede udvalget 100.000 kr. et vindfang i forhallen til Lions Park.

Ældrefonden

Ældrefondens formål er blandt andet at yde støtte til værdifaste ombygnings- og forbedringsprojekter i Lions Park Søllerød og at yde tidsbegrænsede lån til boligindskud eller personlige tilskud til husleje og boligvedligeholdelse, hel eller delvis fribolig samt plejeudgifter for trængende beboere i Lions Park Søllerøds boligkollektiv og plejeafdeling.

I 2011 støttede Ældrefonden for eksempel Lions Park Søllerød med 5.000 kr. til et TV til biblioteket og med 60.000 kr. til et vindfang til forhallen til Lions Park. I 2014 støttede Ældrefonden med 30.000 kr. til den nye terrasse og bevilligede 60.000 kr. til udsmykning i den nye plejehjemsbygning.

Følg Lions