Hjem - Lions Søllerød

Menu

Sri Lanka

Sri Lanka

Fadderskaber/Løveunger

LC Søllerød har gennem årene foreløbigt skaffet godt 200 fadderskaber til "Løveunger" ved formidling af omsorgsaftaler for fattige landarbejderbørn og unge under videre-uddannelse fra turistområdernes bagland ved Hikkaduwa.

Tsunami katastrofen

Tsunamien forårsagede store ødelæggelser på Sri Lanka, hvor LC Søllerød i mange år har været engageret i at skaffe fadderskaber til uddannelse af børn og unge mennesker. Mere end 35.000 mennesker døde alene på Sri Lanka. Derfor var det naturligt netop for Lions i Søllerød at starte en indsamling til hjælp for ofrene og deres efterladte, hvoraf mange havde mistet alt, hvad de ejede.


Tsunami - Genopbygning

2. juledag 2004 skyllede Tsunamibølgen ind over Sri Lankas kyster, og samme dag igangsatte LC Søllerød sin indsamling for at kunne støtte retablering af spolerede livsvilkår og genopbygning af ødelagte bygninger, primært for familier til vore "Løveunger" i Hikkaduwa-området.


Tsunami - Bådprojekt

"Nordisk Kvadrille af Lionsclubber" - et venskabsbysamvirke mellem Lions i Søllerød, Ystad, Haugesund og Ekenäs - besluttede i 2005, at vore klubber skulle støtteboats4life-organisationen, der varetog bygning af sponsorerede fiskerbåde i hele Sri Lanka.

Landsbyudviklingsprojekt

Rural Development Project for 16 Backward Villages.
I 16 underudviklede og tilbagestående landsbyer gennemføres i 2008-09 under ledelse af DG Lion Salman Karunasekara en bred hjælpeindsats for at fremme beboernes muligheder for forbedring af levevilkårene. LCIF har ydet International Assistance Grant til dette projekt med US$ 10.000 under forudsætning af, at de gennemførende klubber yder mindst et tilsvarende støttebeløb. LC Galupura Central, Sri Lanka og andre lokale lionsklubber bidrager selv med over US$ 10.000, LC Søllerød støtter med US$ 5.000 og LC Søborg, LC Karup og LC Odsherred med yderligere 14.000 kr.
Hjælpeindsatsen er undervisningsrettet og vil - efter den enkelte landsbys behov - omfatte åbning af forskoler for småbørn, støtte til landsbyens skole, levering af PC´er og uddannelsesstøtte til trængende elever, etablering af fritidsfaciliteter og faglig undervisning for unge samt råd og dåd for voksne for at øge mulighederne for selvforsyning fra egne haver.

Mikrolån

Den lokale Lions Club Microloans Branch skal støtte personer med lånebehov - fortrinsvis kvinder - med små lån, der kan hjælpe med at skabe indkomstmulighed til eget hushold. Lånstørrelsen kan normalt ikke overskride modværdien af kr. 2.000.

Følg Lions