Hjem - Lions Søllerød

Menu

Mikrolån

Lions Club Søllerød grundlagde ved sit 50 års jubilæum i 2007 en ny verdensomspændende Lionsbank


Hent mikrolånsfolderen på dansk her
Hent mikrolånsfolderen på engelsk her
Hent mikrolånsfolderen på fransk her
Hent mikrolånsfolderen på portugisisk her


Lions Clubs Microloans Foundation

Grundlagt af Lions Club Søllerød, Multiple District 106 D, Danmark ved klubben 50 års jubilæum 27. april 2007.

Formålet med Lions Clubs Microloans Foundation er at skaffe midler til grundkapital for lokale Lionsklubbers Mikrolåns Filialer, som administreres af venskabs-lionsklubber i udviklingslandene.

Lions Clubs Microloans Foundation administreres af en komité,som består af Lions Club Søllerød's IR Director og klubkasserer samt 1 - 2 Lions, der vælges på de årlige generalforsamlinger i de Lionsklubber, som varetager forbindelsen til filialer administreret af venskabs-lionsklubber i udviklingslandene.

Lions Clubs Microloans Foundations lokale filialer administreres af en komité, som består af den lokale Lionsklubs IR Director og klubkasserer samt 1 - 2 Lions, der vælges på den årlige generalforsamling i den lokale Lionsklub.

Alle komitéer skal fremlægge en rapport og et revideret regnskab ved de årlige generalforsamlinger i de deltagende Lionsklubber - og forsøge at engagere låntagerne i den fremtidige udvikling i de lokale filialer.

Lions Clubs Microloans Foundation blev grundlagt med en startkapital på DKK 50.000, doneret af Lions Club Søllerød, Multiple District 106 D, Danmark, ved klubbens 50 års jubilæum 27. April 2007.

Lokale filialer af Lions Clubs Microloans Foundation skal støtte personer med behov - fortrinsvis kvinder - med små rentefrie lån, der kan hjælpe dem til at skabe indkomstmuligheder til eget underhold.Størrelsen af et lån skal normalt ikke overskride modværdien af DKK 2.000 -fortrinsvis skal mindre lån bevilliges, men formål, størrelse og betingelser besluttes endeligt i den lokale filials komité.

Mikrolån skal tilbagebetales til den lokale Mikrolåns filial, normalt ved kvartalsvise afdrag over en periode på 12 - 24 måneder. Den lokale Mikrolåns filials komité kan fritage en låntager for tilbagebetaling, hvis omstændighederne gør det nødvendigt.

Mikrolån skal ydes uden forrentning. Bankrenter, som opnås på grundkapitalen, skal tillægges denne uden fradrag udover udgifter til kontorudgifter og revision. Lokale Mikrolåns filialer skal selv dække alle andre administrationsudgifter.

Lions Clubs Microloans Foundation blev stiftet af LC Søllerød ved donation af 25.000 kr. til hver af venskabsklubberne Lions Club Bishal Bazar Kathmandu/Nepal og Lions Club Hikkaduwa/Sri Lanka til oprettelse af de 2 første lokale filialer:

 • Lions Clubs Microloans Branch Office Kathmandu/Nepal med en startkapital på DKK 25.000 - indtil januar 2023 øget til kr. 146.500.
 • Lions Clubs Microloans Branch Office Hikkaduwa/Sri Lanka med en startkapital på DKK 25.000 - indtil januar 2023 øget til kr. 117.000.
Af en række danske lionsklubber er der indtil 9. november 2022 tegnet i alt 163 andelsbeviser i Lions Clubs Microloans Foundation, hvis samlede kapital herefter udgør kr. 646.000.

Det har muliggjort både styrkelse af de første lokale filialers kapitalgrundlag og oprettelse af flere nye filialer:

 • Lions Clubs Microloans Branch Galle/Sri Lanka med en startkapital på DKK 20.000 - i 2011 sammenlagt med Hikkaduwa/Sri Lanka.
 • Lions Clubs Microloans Branch Dharan/Nepal med en startkapital på DKK 25.000 - kapitalen øget i 2022 til kr. 150.000.
 • Lions Clubs Microloans Branch Morogoro/Tanzania med en startkapital på DKK 25.000 - kapitalen øget i 2016 til kr. 45.000.
 • Lions Clubs Microloans Branch Cabaret/Haiti med en startkapital på DKK 25.000 - kapitalen øget i 2013 til kr. 35.000.
  Filialen er midlertigt suspenderet på grund af utilstrækkelig rapportering fra Cabaret 2014-2015.
 • Lions Clubs Microloans Branch St. Marc/Haiti med en startkapital på DKK 20.000 - kapitalen øget i 2013 til kr. 35.000.
  Filialen er midlertigt suspenderet på grund af utilstrækkelig rapportering fra St. Marc for 2013-2014.
 • Lions Clubs Microloans Branch Dehiwela/Sri Lanka med en startkapital på DKK 25.000 - kapitalen øget i 2020 til kr. 92.500.
 • Lions Clubs Microloans Branch Cebu/Filippinerne med en startkapital på DKK 25.000
Lions Club Søllerød har i 2023 stillet mikrolånene i bero på grund af svigtende respons og interesse fra filialerne, dvs. Lions klubberne i de enkelte lande.

Filialerne i Nepal og i Sri Lanka arbejder videre med de hidtil udsendte beløb, mens vi må formode, at investeringerne i filialerne i Tanzania, Haiti og Filippinerne desværre er gået tabt.


Lions Club Søllerød arbejder fortsat med at få mikrolånsidéen til at brede sig, så stadig flere klubber medvirker ved etablering af nye filialer - Lions Clubs Microloan Branche Offices - gerne i samvirke med egne venskabsklubber.

De foreløbige driftserfaringer viser, at langt de fleste lån tilbagebetales, så jeres donation kommer til nytte flere gange for nye kvinder - men tab undervejs kan dog næppe undgås.

Har din klub også lyst til at være med ved selv at etablere filialer eller ved som andelshaver til at forøge den fælles fondskapital, så er forslag og bidrag velkomne.

Andelsbevis fremsendes, når samarbejdspartner er valgt og andelsbidraget overført gennem Lions Club Søllerød, som foreløbig varetager administrationen af Lions Clubs Microloans Foundation.

Det er imidlertid ikke altid let hurtigt at få aftaler bragt på plads med nye lokale lionsklubber, som måske først skal sikre sig, at de har den nødvendige administrationskapacitet. Modtagne bidrag hensættes derfor ikke til senere anvendelse for sådanne nye filialer, men overføres efter vurdering af lokale behov hurtigt til en af de allerede igangværende filialer.

Udviklingen i Lions Clubs Microloans Foundation kan følges her på hjemmesiden.

Vil du vide mere, så kontakt Erik Poul Nielsen (erik ved fulano prik dk), Mikrolånsudvalget, Lions Club Søllerød.

Filialer - Branch Offices - Januar 2023

Filial Land Støtte Rapporter
Kathmandu Nepal 146.500 Årsrapporter og låntagereksempler
Dharan Nepal 150.000 Årsrapporter og låntagereksempler
Hikkaduwa Sri Lanka 117.000 Årsrapporter og låntagereksempler
Dehiwela Sri Lanka 92.500 Årsrapporter
Morogoro Tanzania 45.000 Årsrapporter og låntagereksempler
Cabaret Haiti 35.000 Årsrapporter og lånuddeling
St. Marc Haiti 35.000 Årsrapporter og lånuddeling
Cebu Filippinerne 25.000 Låntagereksempel


Andelsfortegnelse - Januar 2023

Samlet andelskapital pr. 1. januar 2023 er 646.000 kr.

Andelsbevis Sponsor Modtager Dato Beløb
1 LC Søllerød Kathmandu 04-2007 5.000
2 LC Søllerød Hikkaduwa 04-2007 25.000
3 LC Hjørring Sct. Catharina Hikkaduwa 12-2008 2.000
4 LC Odense Sct. Albani Hikkaduwa 11-2008 2.000
5 LC Eysturoy Kathmandu 12-2008 7.000
6 LC Nyborg Hikkaduwa 12-2008 5.000
7 LC Morsø Hikkaduwa 12-2008 7.000
8 LC Haarby Hikkaduwa 12-2008 2.000
9 LC Karlslunde Hikkaduwa 12-2008 2.000
10 LC Mols Dharan 12-2008 2.500
11 LC Frederiksværk Dharan 02-2009 10.000
12 LC Bjerringbro Dharan 02-2009 5.000
13 LC Odder Morogoro 02-2009 10.000
14 LC Karlslunde Kathmandu 12-2008 2.000
15 LC Børkop Kathmandu 12-2008 2.000
16 LC Søllerød, Mølleå St. Marc 12-2009 2.000
17 LC Søllerød, Mølleå Dharan 12-2009 2.000
18 LC Sydfalster Hikkaduwa 12-2009 7.000
19 LC Karlslunde Kathmandu 01-2010 2.000
20 LC Taastrup Kathmandu 01-2010 5.000
21 LC Hammer Bakker, Hammerpigerne Hikkaduwa 01-2010 2.000
22 LC Køge Bugt Hikkaduwa 01-2010 5.000
23 LC Bjerringbro Morogoro 01-2010 10.000
24 LC Karup Kathmandu 03-2010 7.000
25 LC Hanbo-Brovst Kathmandu 03-2010 2.000
26 LC Hanbo-Brovst Hikkaduwa 10-2010 2.000
27 LC Hammer Bakker, Hammerpigerne Cabaret 02-2012 10.000
28 LC Søllerød, Mølleå Kathmandu 03-2012 3.000
29 LC Søllerød, Mølleå Kathmandu 03-2012 2.000
30 LC Bjerringbro Morogoro 03-2012 5.000
31 LC Roskilde Sct. Jørgen Hikkaduwa 03-2012 2.000
32 LC Kattegat St. Marc 03-2012 5.000
33 LC Karlslunde Hikkaduwa 03-2012 2.000
34 LC Karlslunde St. Marc 03-2012 2.000
35 LC Karlslunde St. Marc 03-2012 2.000
36 LC Hasseris Kathmandu 03-2012 7.000
37 LC Solbjerg Cabaret 03-2012 7.000
38 LC Børkop St. Marc 03-2012 2.000
39 LC Karlslunde Morogoro 03-2012 2.000
40 LC Bramdrupdam Kathmandu 03-2012 2.000
41 LC Hammer Bakker Morogoro 03-2012 2.000
42 LC Søllerød Cabaret 02-2012 5.000
43 LC Søllerød St. Marc 03-2012 0
44 LC Suså Morogoro 03-2012 5.000
45 LC Hadsund Cabaret 03-2012 2.000
46 LC Nyborg St. Marc 03-2012 2.000
47 LC Stevns St. Marc 03-2012 2.000
48 LC Hals Sophie Hedvig Kathmandu 05-2013 2.000
49 LC Arden Kathmandu 05-2013 2.000
50 LC Solbjerg Kathmandu 05-2013 2.000
51 LC Hanbo-Brovst St. Marc 05-2013 5.000
52 LC Arden St. Marc 05-2013 2.000
53 LC Esbjerg-Grådyb Cabaret 05-2013 2.000
54 LC Karlslunde Cabaret 05-2013 2.000
55 LC Stevns Dharan 05-2013 2.000
56 LC Køge Bugt Dharan 05-2013 5.000
57 LC Søllerød Kathmandu 12-2012 500
58 LC Søllerød Dharan 12-2012 5.000
59 LC Nyborg Dharan 05-2013 2.000
60 LC Roskilde Centrum Hikkaduwa 05-2013 2.000
61 LC Karup Hikkaduwa 05-2013 2.000
62 LC Samsø Cabaret 05-2013 5.000
63 LC Maribo St. Marc 05-2013 7.000
64 LC Esbjerg-Grådyb Kathmandu 07-2013 2.000
65 LC Maribo Tilbagebetalt 11-2013 0
66 LC Roskilde Centrum Kathmandu 12-2013 2.000
67 LC Stevns Andre formål 12-2013 0
68 LC Hellerup Tilbagebetalt 12-2013 0
69 LC Køge Bugt Kathmandu 12-2013 5.000
70 LC Køge Dehiwela 01-2014 5.000
71 LC Arden Andre formål 02-2014 0
72 LC Samsø Andre formål 02-2014 0
73 LC Nuuk Dehiwela 03-2014 7.000
74 LC Karlslunde Dehiwela 10-2014 2.000
75 LC Børkop Dehiwela 10-2014 2.000
76 LC Hellerup Cebu 11-2014 5.000
77 LC Nyborg Dehiwela 11-2014 2.000
78 LC Roskilde Centrum Cebu 11-2014 2.000
79 LC Køge Bugt Cebu 11-2014 2.000
80 LC Otterup Kathmandu 01-2015 2.000
81 LC Brønderslev Brunhilde Cebu 01-2015 5.000
82 LC Stevns Cebu 01-2015 5.000
83 LC Hammer Bakker Kathmandu 03-2015 2.000
84 LC Samsø Kathmandu 04-2015 2.000
85 LC Søllerød Dehiwela 06-2015 5.000
86 LC Søllerød Cebu 07-2015 5.000
87 LC Roskilde Centrum Morogoro 10-2015 2.000
88 LC Hellerup Morogoro 10-2015 2.000
89 LC Stevns Morogoro 11-2015 2.000
90 LC Børkop Morogoro 11-2015 2.000
91 LC Brønderslev Brunhilde Dharan 11-2015 2.000
92 LC Køge Dharan 11-2015 5.000
93 LC Køge Bugt Kathmandu 01-2016 2.000
94 LC Odder Kathmandu 01-2016 7.000
95 LC Otterup Kathmandu 07-2016 5.000
96 LC Roskilde Centrum Hikkaduwa 10-2016 2.000
97 LC Hammer Bakker Hikkaduwa 10-2016 2.000
98 LC Aarhus Regina Hikkaduwa 10-2016 2.000
99 LC Stevns Hikkaduwa 10-2016 2.000
100 LC Børkop Hikkaduwa 10-2016 2.000
101 LC Køge Bugt Dharan 10-2016 2.000
102 LC Dagmars Kilde Dharan 10-2016 2.000
103 LC Odder Dharan 10-2016 2.000
104 LC Nyborg Dharan 11-2016 2.000
105 LC Greve Dehiwela 12-2016 5.000
106 LC Køge Dehiwela 01-2017 5.000
107 LC Hellerup Hikkaduwa 12-2016 2.000
108 LC Søllerød Kathmandu 03-2017 3.000
109 LC Søllerød Hikkaduwa 03-2017 1.000
110 LC Søllerød Dharan 03-2017 6.000
111 LC Søllerød Dehiwela 03-2017 15.000
112 LC Børkop Hikkaduwa 04-2017 2.000
113 LC Roskilde Centrum Hikkaduwa 02-2018 2.500
114 LC Hellerup Hikkaduwa 02-2018 2.500
115 LC Køge Hikkaduwa 02-2018 5.000
116 LC Nyborg Hikkaduwa 02-2018 2.500
117 LC Børkop Hikkaduwa 02-2018 2.500
118 LC Brønderslev Brunhilde Hikkaduwa 02-2018 2.500
119 LC Hammer Bakker Hikkaduwa 02-2018 5.000
120 LC Stevns Kathmandu 02-2018 2.500
121 LC Hals Sophie Hedvig Kathmandu 02-2018 2.500
122 LC Køge Bugt Kathmandu 02-2018 7.500
123 LC Greve Dharan 02-2018 5.000
124 LC Kattegat Dharan 07-2018 2.500
125 LC Søllerød Hikkaduwa 10-2018 1.000
126 LC Søllerød Kathmandu 10-2018 1.500
127 LC Søllerød Dharan 10-2018 6.500
128 LC Kolt-Hasselager Dharan 04-2019 2.500
129 LC Salling-Mors, Pinen og Plagen Dharan 04-2019 5.000
130 LC Hammer Bakker Dharan 05-2019 2.500
131 LC Roskilde Centrum Kathmandu 05-2019 2.500
132 LC Stevns Dharan 05-2019 5.000
133 LC Nyborg Dharan 05-2019 5.000
134 LC Børkop Kathmandu 05-2019 2.500
135 LC Brønderslev Brunhilde Kathmandu 05-2019 5.000
136 LC Arden Kathmandu 05-2019 2.500
137 LC Køge Kathmandu 05-2019 2.500
138 LC Odsherred Kathmandu 05-2019 5.000
139 LC Greve Dehiwela 05-2019 5.000
140 LC Gladsaxe Dehiwela 05-2019 20.000
141 LC Køge Dharan 06-2020 5.000
142 LC Hammer Bakker Dharan 06-2020 2.500
143 LC Børkop Dharan 06-2020 2.500
144 LC Odsherred Dharan 06-2020 5.000
145 LC Arden Dehiwela 06-2020 2.500
146 LC Aarhus Regina Dehiwela 06-2020 2.500
147 LC Stevns Dehiwela 06-2020 2.500
148 LC Solbjerg Dehiwela 06-2020 2.500
149 LC Nyborg Dehiwela 06-2020 5.000
150 LC Slagelse Dehiwela 06-2020 2.500
151 LC Stevns Dharan 07-2021 10.000
152 LC Børkop Dharan 07-2021 2.500
153 LC Arden Dharan 07-2021 2.500
154 LC Odsherred Dharan 07-2021 5.000
155 Privat Dharan 07-2021 2.500
156 LC Suså Dharan 10-2022 2.500
157 LC Vinderup Dharan 10-2022 12.500
158 LC Aarhus Regina Dharan 10-2022 2.500
159 LC Arden Dharan 10-2022 2.500
160 LC Stevns Kathmandu 11-2020 10.000
161 LC Solbjerg Kathmandu 11-2022 5.000
162 LC Nyborg Kathmandu 11-2022 2.500
163 LC Aalestrup Kathmandu 11-2022 2.500
 

Følg Lions