Hjem - Lions Søllerød

Menu

Lokal støtte

Lokalsamfundet

Lokaludvalget har ansvaret for Lions Club Søllerøds tildeling af midler i lokalsamfundet - dog ikke Lions Park Søllerød.
Lions Club Søllerød støtter aktiviteter i lokalområdet, der primært ikke er dækket af offentlige tilskud. Fordelingen af midlerne foregår ved at institutioner, foreninger og enkeltpersoner indsender ansøgninger om økonomiske hjælp til en gennemførelse af en eller flere aktiviteter.

Som eksempler på støtte, der er uddelt, kan nævnes: Sind i Søllerød, spejdergrupper, sejlklubber og fodboldshold, indkøb af røgalarmer til ældre beboere i kommunen (opstilles af frivilligcentret), indkøb af fjernsyn til børneafdelingen på hospital, ferieophold og julehjælp for økonomisk dårligt stillede familier, støtte til ferieophold for beboere på Nærumgårds børnehjem, Danske hospitalsklovne på Gentofte hospital, Vedbækgarden, motionsredskaber på Rudersdalruten og lokal integration af nye lokale borgere tilflyttet fra udlandet.

Hertil kommer Ældreprisen. Ældrepriskomitéen, som består af Lions Club Søllerød´s ældste medlem, dens præsident, past præsident og formanden for lokaludvalget, uddeler hvert år Lions Club Søllerøds Ældrepris som påskønnelse af en ekstraordinær indsats til fremme af de almene livsvilkår for Søllerødborgere i den tredie alder.

Ældreprisen der har været uddelt siden 1992, består af en navne-plakette, et træ efter eget valg til udplantning efter modtagerens ønske og en kontant påskønnelse på pr. klubmedlem.

Indstillinger der kan foretages af enkeltpersoner eller institutioner sendes til formanden for lokaludvalget inden 1. maj. Indstillingerne forelægges Ældrepriskomitéen, som derefter vælger året modtager.

Lokaludvalget støtter desuden aktiviteter for unge og ældre i kommunen.

Ansøgninger om støtte kan løbende sendes til formanden for lokaludvalget.

Følg Lions