Hjem - Lions Søllerød

Menu

Lions Nordic

Opdateret 26-03-2012

Det er besluttet, at Lions Nordic samarbejdet stoppes (Primo 2012).
Deltagerne i Lions Nordic-træffet 2009 foran det norske rigsmonument, 
Haraldsstøtten, i Haugesund.
Jørn Velser, LC Søllerød, Johannes Haga, Odd Endresen, Kjell Hamre, LC Haugesund, Kurt Jeppsson, LC Ystad, Niels Friis-Hansen og Bent Stougaard, LC Søllerød og Curt-Eric Nelson, LC Ystad.

LIONS NORDIC

Lions Nordic er en videreførelse af det 20-årige samvirke om bistand til udviklingsområder mellem Lions Club Haugesund, Norge, Lions Club Søllerød, Danmark og Lions Club Ystad, Sverige, igangsat ved et klubtræf i Haugesund
5-6. juni 2009.

Lions Nordic´s 3 klubber vil fortsætte, hvor "Nordisk Kvadrille" (oprindelig var en fjerde klub, Lions Club Ekenäs, Finland med i fællesskabet) slap efter den nylige omlægning af de kommunale venskabsbyforbindelser.

Lions Nordic vil i fælles regi igangsætte skiftende projekter til løsning af behov for hjælp i verdens udviklingsområder, gerne med støtte fra andre lionsklubber i vore 3 lande.

Lions Nordic-klubberne vil fremover hvert eller hvert andet år mødes for at aftale rammerne for finansiering og gennemførelse af sådanne projekter, på skift styret af de deltagende klubber.

Lions Nordic-klubbernes sekretariat udgøres af en lion fra hver af klubberne. Mellem fællesmøderne formidles alle oplysninger om egne aktiviteter og forslag til fælles projekter gennem dette sekretariat.

"Nordisk Kvadrille" støttede i sin 20-årige levetid så forskellige projekter som fælles fredslejre for nordirske unge katolikker og protestanter, træplantning i Østnepal, sommerlejre for handikappede polske børn, brilledonationer til Sri Lanka, uddeling af fiskerbåde i Sri Lanka efter Tsunamien m.fl. Men samtidig har samvirket herom og de gode oplevelser under fællesmøderne i hjembyerne udviklet det tætte fællesskab mellem klubberne og de deltagende lions, som har er forudsætningen for, at stadig nye projekter kan samle interesse hos vore lions.

Lions Nordic sigter mod en tilsvarende spredning af indsatsen med vægt på egne projektinitiativer, men vil også inddrage medvirken ved andre fælles nordiske projekter, hvor klubberne kan få direkte indflydelse på gennemførelsen.Lions Nordic støtter i lionsåret 2009-2010 det fælles sydsvenske lionsprojekt "Lions Rent Vatten" i Morogoro-området i det østlige Tanzania, som gennemføres i samvirke med den nystiftede Lions Club Morogoro. Projektet ledes på  stedet af svenske lions - se også hjemmesiden lionsrentvatten.se

NORDISK LIONSSAMVIRKE 1989 -2009.

Grundlaget for vort lionssamvirke i "Nordisk Kvadrille" - et samvirke siden 1989 mellem Lions Clubber i Ekenäs, Finland, Haugesund, Norge, Søllerød, Danmark og Ystad, Sverige - blev fastlagt, når Lions fra Kvadrillens klubber mødtes på skift i venskabsbyerne, hvert eller hvert andet år.

NORDISK KVADRILLES FÆLLESPROJEKTER GENNEMFØRT 1989 - 2009:

Fredslejre for irsk ungdom - Skovagerbrugsprojekt i Nepal - Sommerlejr for polske mødre med syge børn - Videoudveksling med litauiske skoler - Brilleuddeling i Sri Lanka - Båduddeling til Tsunamiramte fiskere i Sri Lanka.Lidt om det tidligere NORDISK KVADRILLE:

NORDISK SAMVIKE 1989 - 2009.

Samarbejdsgrundlaget for vort Lionssamvirke var i "Nordisk Kvadrille" - et samvirke
siden 1989 mellem Lions Clubber i:
                           Ekenäs, Finland
                           Haugesund, Norge
                           Søllerød, Danmark
                           Ystad , Sverige
og udformet således:

KVADRILLEMØDER:

Lions fra Kvadrillens klubber mødes på skift i venskabsbyerne, hvert eller hvert andet år til fortsat gensidig inspiration under kammeratlig atmosfære.

KVADRILLESEKRETÆR:

I alle klubber udpeges hvert år en kvadrillesekretær til formidling af det fortsatte samvirke. Kvadrillesekretærens primære opgaver er:
1. At være kontaktperson, når en af klubberne foreslår eller tilbyder samvirke om
    projekter.
2. At informere egne Lions om aktiviteter og samarbejdsønsker i Kvadrillens øvrige
    klubber.
3. At tilsende Kvadrillens andre klubber hvert år i september/oktober
    a) en kort orientering om sidste års klubliv, alternativt klubbens  årsberetning.
    b) en medlemsfortegnelse/embedsfordeling for det nye klubår.
    c) evt. forslag til nye samarbejdsprojekter eller egne projekter, hvortil hjælp
        ønskes.

PROJEKTTYPER:

FÆLLESPROJEKTER: Større projekter for hele Kvadrillen, på skift varetaget af én klub.
SAMVIRKEPROJEKTER: Større projekter gennemført af 2 eller flere klubber sammen.
SIMULTANPROJEKTER: Selvstændig klubindsats med fælles emne og samme modtager.
PARALLELPROJEKTER: Selvstændig klubindsats med analoge emner og modtagere.
SYMBOLPROJEKTER: Eget klubprojekt med symbolsk økonomisk støtte fra andre.

NORDISK KVADRILLES FÆLLESROJEKTER GENNEMFØRT 1989 - 2009:

Fredslejre for irsk ungdom - Skovagerbrugsprojekt i Nepal - Sommerlejr for polske mødre med syge børn - Videoudveksling med litauiske skoler - Brilleuddeling i Sri Lanka - Båduddeling til Tsunamiramte fiskere i Sri Lanka. 

Følg Lions