Hjem - Lions Søllerød

Menu

LC Søllerød

Lions Club Søllerød

Det er Lions.

Lions Club Søllerød (LC Søllerød) er en dansk lokalafdeling af den verdensomspændende humanitære hjælpeorganisation, Lions International, som blev stiftet i USA i 1917 med det formål at forbedre menneskers livsvilkår på verdensplan.

Lions Club er ikke en loge. Lionsklubber består af mennesker, der har et overskud til at yde en hjælpende hånd til medmennesker, der ikke befinder sig på livets solside. Med sine 1.35 millioner medlemmer fordelt på 46.000 klubber i 206 lande er Lions International verdens største hjælpeorganisation.

LIONS er hædret som den bedste af 34 verdensomspændende NGO'ere (private hjælpeorganisationer) ud fra kriterierne: Udførelse, information, tilpasningsevne og regnskab. Udmærkelsen er baseret på en undersøgelse foretaget af det anerkendte amerikanske tidskrift Financial Times.

Hver krone, der gives til Lions, går til de humanitære projekter.

Klubbens medlemmer betaler gennem kontingentet alle omkostninger ved klubsamvær og administration. Herved sikrer man, at klubbens indtægter fra de mange pengeskabende aktiviteter anvendes til at hjælpe trængende mennesker.

Lions har mange projekter specielt i de fattige udviklingslande, hvor indsatsen foretages i samarbejde med lokale Lionsklubber for at sikre, at pengene bruges optimalt.

Nogle projekter er så store, at det kræver, at mange Lions klubber sammen løfter opgaven. Det er fx tilfældet ved naturkatastrofer som Tsunamien i Sri Lanka (se under Sri Lanka).

De hidtil største fælles Lionsprojekter har været Lions Kamp Mod Blindhed, hvor der i perioderne 2000-2002 og 2006-2008 er indsamlet i alt, hvad der svarer til 2,6 milliarder danske kr.

Lions Club Søllerød.

Lions Club Søllerød (LC Søllerød) har juli 2021 18 medlemmer, der under kammeratligt samvær bruger en del af deres fritid til at forbedre livsvilkårene for vore medmennesker, både herhjemme og ude i Verden.
Klubben blev stiftet i april 1957 få år efter Lions opstart i Danmark i 1950. Klubben har selv været aktiv ved oprettelse af Lionsklubberne LC Virum, LC Birkerød, LC Hillerød og LC Søllerød, Mølleaa.
Vi har udenlandske venskabsklubber i Norge, Sverige, Nepal og Sri Lanka.

Det mødes vi om.

Klubbens medlemmer mødes den 3. onsdag hver måned for at høre foredrag om aktuelle emner og drøfte klubbens igangværende aktiviteter. Møderne indledes med spisning og hyggesnak. Møderne foregår som regel i Lions Park Søllerød (Lendemosevej 2, 2850 Nærum), under tiden besøges også kulturelle eller andre interessante steder.

Vi har en bestyrelse og mange udvalg, der koordinerer klubbens indsats. På klubbens generalforsamling i april nyvælges bestyrelse og udvalg. Herved opnås der løbende fornyelse og inspiration.

Det tjener vi penge på.

Klubbens indtægter opnås bl. a. ved et julemarked, der afholdes omkring den 1. december, ved assistance til de årlige influenzavaccinationer i oktober samt overskud fra driften af butikken i Lions Park Søllerød, hvor klubbens medlemmer arbejder gratis. 

Følg Lions