Hjem - Lions Søllerød

Menu

Katastrofehjælp

Jordskælvshjælp i Nepal 2015

I april og maj 2015 rystede to voldsomme jordskælv det centrale Nepal. Vores første tanker i Lions Søllerød gik til vores nepalesiske venner i Lions Club Bishal Bazar, som vi har samarbejdet med i over 25 år. Men heldigvis havde ingen lidt personlige skader, og Lions Søllerød var straks parat til yde hjælpeindsats i de omliggende landsbyer, der var om muligt endnu hårdere ramt end Kathmandu. Fra vor klubs aktivitetskasse, støttet af danske venner, overførtes umiddelbart 3.000 dollars, så hjælpen kunne komme i gang.

Forhandling med Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp resulterede i, at yderligere 15.000 dollars blev bevilget herfra til genopbygningsprojekter varetaget gennem Lions Club Bishal Bazar, så klub-til-klub hjælpen samlede økonomiske ramme blev 18.000 dollars.

 
Hent rapporten i pdf-format her.


 

Lions i Søllerød yder hurtig katastrofehjælp

Det grønne Område, 30-12-2004:

Var i forvejen dybt engageret på Sri Lanka og tog straks initiativer flodbølgekatastrofen

SØLLERØD: Allerede 2. juledag, da de første frygtelige nyheder om flodbølgekatastrofen nåede Danmark, gik Lions Club Søllerød i aktion.
Klubben har i forvejen gennem 13 år været aktive med hjælpearbejde på Sri Lanka, som er et af de hårdest ramte områder.

Klubben i Søllerød rettede henvendelse til Danske Lions Klubbers Katastrofe- og Hjælpefond, som allerede samme dag bevilligede op til 1,5 mill. kroner til hjælp i de ramte områder. Hjælpen vil blive fordelt hurtigst muligt via
lokale lionsklubber og øvrige samarbejdspartnere i de berørte områder.

Sri Lanka er maksimalt ramt af katastrofen. Lions Club Søllerød formidler i landet fadderskaber for "Løveunger" - til børn i de fattige familier i turistbyen Hikkaduwas nærområder.

"Vi har også straks taget kontakt til vores venskabsklub i Sri Lanka, Lions Club Hikkaduwa, om formidling af genopbygningshjælp direkte til de familier til vore omkring 100 "Løveunger", som måtte være ramt af katastrofen," fortæller Henning Molin fra Lions Club Søllerød, som siden 1991 har været kontaktmand for indsatsen i Sri Lanka. Nu håber han på rigtigt mange bidrag til det fortsatte hjælpearbejde.

"Alle bidrag til Lions hjælpeprojekter er skattefradragsberettigede indenfor 5.000 kroners grænsen. Og de bruges krone-til-krone til selve sagen -administrationsudgifterne betales af de medvirkende Lions klubber", siger Henning Molin.

Han er også aktuelt lokal kontaktmand for hjælpeindsatsen i Sri Lanka.
Han bor Ellebuen 12, 2950 Vedbæk - Telf. 45 89 23 23 - mailto:molineon ved outlook prik dk.

Danske Lions Klubbers Katastrofe- og Hjælpefond, som altså allerede har bevilget op til halvanden million kroner, er en hjælpekasse, som danske lionsklubber har stillet til rådighed for akut hjælp til katastrofeområder.Dagspressen, 30-12-2004:


Lions Club Internationale netværk fungerer - 3,2 mill. kroner til katastrofeområdet.

I takt med, at omfanget af katastrofen i Asien bliver mere og mere kendt, stiger beredvilligheden til at yde støtte til ofrene.

Lions Danmarks Katastrofe- & Hjælpefond bevilgede allerede den 26. december 1,5 mill. kroner til hjælp i de berørte områder. De første $100.000 (DKK 550.000) er allerede overført til de lokale lions klubber i henholdsvis Indonesien og Sri Lanka til akut hjælp for ofrene der. Men beløbet vokser time for time, idet lokale lions klubber løbende indrapporterer støttebeløb udover deres garantibeløbet til K&H-fonden.

Også vore søsterorganisationer i Norden samt Lions Clubs International Foundation (LCIF) arbejder på højtryk for at få penge sendt af sted til de hårdest ramte områder. Foreløbig har svenske lions klubbers katastrofeberedskab bevilget kr. 800.000 og LCIF $140.000, hvilket svarer til en foreløbig indsats på i alt DKK 3,2 mill kroner til katastrofens ofre. Dette er bare begyndelsen - i løbet af de næste dage vil lions over hele verden sende massiv hjælp til området. Lions har den store fordel, at samarbejdspartnere allerede er på plads i katastrofeområdet - de lokale klubber har været der i mange år og har netværket på plads.Det grønne Område, 04-01-2005:

Bekymring for »Løveungerne« i Sri Lanka

Lions Club Søllerød samler ind til genopbygningen i Hikkaduwa - bidrag modtages på girokonto 6549217

SØLLERØD: Dobbelt hjælp kan ydes til halv pris - for alle bidrag til Lions kan trækkes fra på selvangivelsen indenfor 6.400 kroners-grænsen(2005). Kvittering sendes - og behovet i Sri Lanka er jo nu næsten umætteligt.

Lions Club Søllerøds indsamling, som varsledes i torsdagsudgaven, modtog straks efter at "Det grønne Område" kom på gaden de første bidrag, og klubben håber på mange flere for effektivt at kunne medvirke til genopbygning af så mange af de ødelagte hjem som muligt. De første beretninger om omfanget af ødelæggelserne langs kystvejen i Hikkaduwaområdet, hvor næsten alle de sponsorerede børn i "Løveunge"-programmet bor, er nu modtaget fra klubbens kontakter i byen. Den danske Østasien-journalist, Lotte Ladegaard, som selv bor i baglandet, beskriver ødelæggelserne som særdeles omfattende, men heldigvis er fadderskabsprojektets igangsætter og leder i Lion Pandula Kannangara kommet levende gennem katastrofen, selvom hans egen ejendom blev svært beskadiget.

Søllerød Lions går nu i gang sammen med Lions Club Hikkaduwa at registrere husbeskadigelserne og planlægge genopbygningsstøtten.
Af erfaring fra tidligere støtte til de fattige hjem vides det, at pengene heldigvis rækker langt i Sri Lanka - få tusind kroner klarer selv omfattende istandsættelser. Men skaderne er som sagt meget omfattende, så der er brug for mange bidrag. Benyt Lions Club Søllerøds girokonto 6549217 - mærk bidraget "Sri Lanka-hjælpen".soelleroed.lions.dk, 20-11-2005:

Lions Club Søllerød Tsunami Relief Fund

2. juledag 2004, da Tsunamibølgen skyllede ind over Sri Lankas kyster, igangsatte LC Søllerød straks en indsamling for at kunne støtte retablering af spolerede livsvilkår og genopbygning af ødelagte bygninger, primært for familier til vore "Løveunger" i Hikkaduwa -området.

Vi fik mange bidrag - nogle også ganske store - ikke mindst fra projektets faddere, men efter flot omtale i pressen også fra mange andre. Sri Lankas konsul i Danmark lod sit thefirma i gangsætte salg landet over af en særlig kvalitets the, specialpakket med billedetiket, som viste Lions logo og løveunger i Hikkaduwa. Det gav Lions hjælpeindsats synlighed i mange butikker - og resulterede i et indtjent bidrag på 25.000 kroner.
Endnu flere lions klubber har lovet at sende bidrag, når konkrete hjælpeprojekter kan formuleres - og gennem MINI-projektkataloget indsamles for tiden yderligere midler til bygning dels af fiskerbåde og dels af nye huse.

Til dato er vi nået op på nær 175.000 kroner, men der er så god gang i tilsagn om bidrag - også til MINI-projekterne, at vi er sikre på at nå op på mindst ¼ million kroner!

Formålet med vor Tsunami Relief Fund er primært at yde retableringshjælp med varig værdi, men straks efter flodbølgens hærgen blev de første 25.000 kroner overført til LC Hikkaduwa til brug for umiddelbar katastrofehjælp.

Det har været svært at komme i gang med genhusningsprojekterne.

I LC Hikkaduwas Informations-center blev arkiverne stærkt beskadiget, og i Lions Community-center blev lokaler og værksteder til undervisningsaktiviteterne ramt, så reorganisering her måtte først på plads (med støtte fra finske og tyske Lions). Efterfølgende skulle skaderne hos vore (og andre) Løveunger besigtiges og registreres. Og et regeringsdekret har stillet krav om placering af de nye huse langt fra kysten, krav som er svære at imødekomme. Så det er ganske store opgaver, som har hvilet på Lions Club Hikkaduwas skuldre - yderligere vanskeliggjort af, at fadderprojektets iværksætter og mangeårige leder, Pandula Kannangara, som nær var omkommet under selve Tsunamien, pludselig døde efter et hjerteanfald.

Hos 8 "Løveunger" med danske faddere er registreret ret betydelige bygningsbeskadigelser. Anmodning om støtte er foreløbig modtaget fra 5 af disse - 3 til nye huse (byggeomkostning á ca. kr. 12.000) og 2 til istandsættelse (á ca. kr. 5.500). Disse beløb er bevilget og oversendt gennem LC Hikkaduwa. For de 3 øvrige afventes overslag over fornødent hjælpeomfang. Yderligere støtte til andre børn i fadderskabsprogrammet er tilbudt, men herom har vi endnu ingen anmodninger modtaget.

I mellemtiden har vi forhandlet også med andre lokale partnere om igangsætning af hjælpeprojekter. Foreløbig har vi valgt at tilbyde husbygningsstøtte længere sydpå, i byen Galle og dens omegn i samvirke med LC Galupura Central. Der foreligger dog endnu ikke konkrete projektforslag derfra.

Gennem "Nordisk Kvadrille af Lions klubber" - et venskabsbysamvirke mellem Lions i Søllerød, Ystad, Ekenäs og Haugesund - er vi via LC Haugesund(som har tæt kontakt til Boats4life-organisationen, der varetager bygning af sponsorerede fiskerbåde i hele Sri Lanka) i gang med at aftale en særlig Lions indsats. Projektet gælder bygning af både beregnet for fælleseje mellem 3 fiskere, udvalgt af de lokale fiskeriinspektører og godkendt af ministeriets fiskeridepartement. Modtagerne bliver registreret med navn og adresse, og der indgås aftale om, at båden ikke må videresælges og kun må bruges til lovligt fiskeri. Samtlige både navngives af sponsorerne og der tages fotos ved overdragelsen. På sydøstkysten er behovet stort set dækket, så vi drøfter lige nu at satse på Jaffnaområdet, hvor der mangler 800 både - og muligvis også på Trincomalée-området, hvortil Danmark har en historisk tilknytning.

En sådan fiskerbåd kan bygges og udstyres med net og andet grej for 5.000 kroner. MINI-projektdonationerne vil alene kunne finansiere de første 10 både, men vor Tsunami Relief Fund vil - sammen med bidrag stillet i udsigt fra flere Lionsklubber - formentlig mindst kunne fordoble dette antal. Hjælp os med at nå endnu længere!soelleroed.lions.dk, februar 2007

Genopbygningsprojekt Sri Lanka

2. juledag 2004, da Tsunamibølgen skyllede ind over Sri Lankas kyster, igangsatte LC Søllerød straks en indsamling for at kunne støtte retablering af spolerede livsvilkår og genopbygning af ødelagte bygninger, primært for familier til vore "Løveunger" i Hikkaduwa -området.

Vi fik mange bidrag - nogle også ganske store - ikke mindst fra fadderskabsprojektets faddere, men efter flot omtale i lokalpressen også fra mange andre, både private og - gennem MINI-projektkataloget - fra Lions klubber i hele landet. I alt indsamlede vi til dette formål kr. 153.875.

Det var svært at komme i gang med genhusningsprojekterne - men de sidste huse er nu indviet. Byggeriet heraf blev (under løbende tilsyn fra Søllerødborgeren Tom Matz) varetaget af Lion S. Karunasekara, Lions Club Galupura og kostede i alt kr. 89.500.

I samarbejde med Lions Club Hikkaduwa var forud anvendt i alt kr. 64.375. Med afdøde Lion Pandula Kannangara og senere Lion Hemantha Jayamanna som koordinatorer blev umiddelbart efter flodbølgen i afrundede kronebeløb udbetalt 4 x kr. 2.000 i umiddelbar hjælp. Det blev senere suppleret med 2 x kr. 3000 til møbler og udstyr i 2 boliger samt kr. 35.500 til renovering af og udstyr i endnu 6 boliger, hvoraf 3 måtte helt genopbygges. Yderligere knap kr. 15.000 anvendes til dækning af ekstraudgifter ved en af nybygningerne samt til nymøblering af de børnehaveklasselokaler i Lions Community Center, som er indrettet efter ødelæggende beskadigelse under Tsunamien af det dansk sponsorerede undervisningsværksted for træbearbejdning.

Alle til disse formål indsamlede midler er herefter opbrugt, og Tsunami Relief projektet er nu afsluttet. Endelige regnskaber og billeder vil senere kunne ses her på vor hjemmeside: soelleroed.lions.dksoelleroed.lions.dk, februar 2007

Fiskerbådsprojekt Sri Lanka

"Nordisk Kvadrille af Lions klubber" - et venskabsbysamvirke mellem Lions i Søllerød, Ystad, Ekenäs og Haugesund - besluttede i 2005, at vore klubber skulle støtte boats4life-organisationen, der varetager bygning af sponsorerede fiskerbåde i hele Sri Lanka. Her i Danmark blev støttemuligheden tillige udbudt som MINI projekter og fik en overvældende opslutning: 19 danske lionsklubber bragte den danske støtte op på kr. 205.000!

Krigshandlingerne i det planlagte støtteområde ved Trincomalée på østkysten har desværre fået et sådant omfang, at uddelingen her har måttet opgives. Netop nu planlægges derfor en uddeling til over 40 stadig trængende fiskere i Kalutara-området i sydvest. Fiskerne er udvalgt af de lokale fiskeriinspektører og godkendt af ministeriets fiskeridepartement. Modtagerne bliver registreret med navn og adresse, og der indgås aftale om, at båden ikke må videresælges og kun må bruges til lovligt fiskeri. Samtlige både navngives efter sponsorerne, der senere vil modtage fotos fra overdragelsen, som vi håber vil blive gennemført i løbet af foråret 2007 - detailplanlægningen er i fuld gang.

Hele det indsamlede beløb er videresendt til boats4life, og projektets afslutning er nu lagt i hænderne på Arne Fjortoft (fra Norge), som varetager dets gennemførelse.

Projektorganisationens arbejdsgrundlag beskrives på hjemmesiden boats4life.org, Omtalen af projektet her på vor hjemmeside, soelleroed.lions.dk vil løbende blive opdateret.Det grønne Område, 06-02-2007:

Tsunami katastrofe i Sri Lanka.

Stor dag for fem Sri Lankanske familier. Lions klub Søllerød har sikret fem familier tag over hovedet efter tsunamien.
Af Tom Matz, Søllerød og Si Lanka.

SØLLERØD: Lions klub Søllerøds indsamling til ofre for tsunamikatastrofen for godt 2 år siden blev manifesteret 2 år og 1 måned efter katastrofen med overdragelsen af 5 huse til 5 Sri Lankanske familier, der alle mistede hus og hjem den 26. december 2004.

Tsunamien forårsagede store ødelæggelser på Sri Lanka, hvor Lions Søllerød i mange år har engageret sig med fadderskaber til uddannelse af børn og unge mennesker. Mere end 35.000 mennesker døde alene på Sri Lanka. Derfor var det naturligt netop for Lions i Søllerød at starte en indsamling til hjælp for ofrene og deres efterladte, hvoraf mange havde mistet alt, hvad de ejede.

I løbet af kort tid blev der indsamlet så mange penge, at det var muligt at genopføre huse til 9 familier uden tag over hovedet samt indkøb af fiskerbåde til andre. Fem af de ni huse kunne efter mange forsinkelser endelig overdrages til de første fem familier i en lille landsby på Sri Lankas sydkyst, der hedder Habaraduwa. Det sket under stor bevågenhed fra alle fremtrædende Lions ledere fra "Central Lions Club of Sri Lanka" samt Districts governor for den sydlige del af øen, Leelananda de Silva, der selv er et engageret Lion medlem.

Fire huse mere, genopført i Hikkaduwa, der ligger lidt nordligere, kan også meget snart overdrages, men man må nok sige, at det tog noget længere tid at få det indsamlede beløb brugt, end det tog at få pengene samlet sammen. Den Sri Lankanske regering besluttede nemlig oprindeligt, at ingen huse måtte genopføres nærmere havet end 100 m, men problemet var, at det netop var de huse, der lå helt tæt ved havet, der var skyllet bort. Det var der ofrene boede, og det var deres nu tomme grund lå. Der skulle gå næsten et år, før regeringen indså, at beslutningen var forkert, fordi risikoen for en ny tsunamikatastrofe ikke på nogen måde var faretruende, og at folk ønskede at bo, hvor de altid havde boet.

Byggeri under kontrol

 
Tom Matz, Søllerød overrækker "donationsbeviset" til den lille familie, der mistede en søn, men nu har fået en ny.

Derefter kom der gang i sagerne og byggeriet. Her forestået af Lion Karu (Salman Karunaekara) fra Galle, den nærmest liggende større by. Lion Karu har tilset byggeriet og kontrolleret håndværkere og materialer over 50 gange, medens det har stået på.

Fordi jeg kender Henning Molin fra Søllerød, der har været Sri Lanka-koordinator siden 1994, har jeg som herboende i vinterhalvåret fungeret som repræsentant for Lions Søllerød, godkendt stedet sammen med lokale Lions folk og anbefalet opførelsen af de første 5 huse i Habaraduwa. Det var den lokale præst, der havde fundet stedet, hvor der var et stort behov for huse til 5 familier, der var og stadig er næsten naboer.

De fem nyopførte huse, som de glade familier, altså de familiemedlemmer der overlevede katastrofen, nu er flyttet ind, er alle ens. Som det fremgår af fotoet af et af husene, er de bygget i to etager - efter ønske fra familierne.

Ville ikke sove i et hus med kun etage.

De nye beboere ville ikke kunne sove i et et planshus, sagde de ensstemmende, fordi husene ligger så tæt ved havet, at man ved lyden til havets brusen om natten, når der er stille, altid vil få dem til at tænke på tsunamiens rædsler. De ville derfor gerne have det sådan, at de kunne flygte ovenpå, hvis en ny katastrofe - mod alle odds - skulle gentages.

De fem familier mistede tilsammen 7 medlemmer, herunder et barn på 2½ år, den 2. juledag 2004, da katastrofen indtraf. Familien, der mistede barnet, har i mellemtiden fået en lille dreng, der nu er et år gammel. Også han deltog i indvielsen, så selv om det var en glædelig begivenhed også for denne familie, var det alligevel ikke uden tårer, da moderen sammen med sin mand fik overdraget nøglerne og beviset til deres nye hus.

Prisen på et hus i Sri Lanka ligger på 18.000 kroner

At det er billigere at bygge på Sri Lanka end i Danmark vil man klart fornemme, når jeg kan fortælle, at hvert hus har kostet, hvad der svarer til 18.000 danske kroner. Husene er i første omgang "rå", d.v.s uden køkken og toilet, men det har familierne selv råd til at få installeret, idet alle hårdt ramte tsunami familier har modtaget et beløb svarende til 2.500 US$ (ca. 15.000 danske kr.) fra staten via den hjælp, udlandet har ydet Sri Lanka.

 
Et af de toetages huse, som de glade familier nu er flyttet ind i. Bemærk de to "skure" i baggrunden, der har været midlertidig beboelse for to af familierne.

Følg Lions