Hjem - Lions Søllerød

Menu

International støtte

International støtte


Lions Club Søllerød støtter de fattige udviklingslande ved forskellige typer af projekter:

  1. "LC Søllerøds projekter", som er vor klubs bilaterale projekter, gennemført i samvirke med lokale Lionsklubber i modtagerlandene.
  2. "Lions Nordic´s projekter", projekter, der udføres i samarbejde med vore nordiske venskabsklubber.
  3. "Distriktsprojekter" og de fælles "Lions Danmarks projekter", som er større fællesprojekter, hvor flere danske Lionsklubber går sammen om at løse opgaverne.
  4. "Lions Verdens projekter" - Lions Club Internationals projekter over hele kloden: Her bakker Lionsklubber i alle lande op om store, ambitiøse
  5. hjælpeaktioner.

LC Søllerøds Projekter

Ved vore egne klubprojekter er indsatsen koncentreret om fattige udviklingslande som Nepal, Sri Lanka og Indien. Vi har desuden støttet trængende børnehjem i Polen, Letland, Litauen, Gambia og Zimbabwe.

Nepal

Rudrabari Forest management.

I det østlige Nepal nær Rudrabari har vor klub siden 1991 været med til at omdanne en nøgen bjergskråning til en frodig plantage. Til projektet er bygget en skole, hvori der går 100 elever, og et kvindetrænings-center, hvor unge piger oplæres i syning og vævning, så de kan underholde sig selv.
Lægecenter og øjenklinik

I Kathmandu har vi ydet støtte til udbygning af en lille klinik i LC Bishal Bazars mødelokale til Lions Free Clinic, der er et lægecenter med almen lægeklinik og øjenklinik samt en tilknyttet døgnbetjent ambulancetjeneste. Til hver af klinikkerne er knyttet 2 læger, der arbejder gratis for os 2-3 dage om ugen. Vi yder løbende tilskud til driften af lægecentret og til ambulancekørslen.
Der er de sidste år udover penge hvert år sendt containere med hospitalsudstyr, PC´er, briller m.m. til fordeling mellem Lions lægecenter, et børnehjem, et plejehjem og et hospital.

Mikrolån

Vor klub har i forbindelse med sit 50-års jubilæum startet en Mikrolånebank, som foreløbig har filialkontorer i Hikkaduwa, Sri Lanka og Kathmandu, Nepal. Her kan fortrinsvis kvinder låne mindre beløb til start af egne små virksomheder.

Den lokale Lions Club Microloans Branch skal støtte personer med lånebehov - fortrinsvis kvinder - med små lån, der kan hjælpe med at skabe indkomstmulighed til eget hushold. Lånstørrelsen kan normalt ikke overskride modværdien af kr. 2.000.

Sri Lanka

Fadderskaber/Løveunger

LC Søllerød har gennem årene foreløbigt skaffet godt 200 fadderskaber til "Løveunger" ved formidling af omsorgsaftaler for fattige landarbejderbørn og unge under videre-uddannelse fra turistområdernes bagland ved Hikkaduwa.

Tsunami katastrofen

Tsunamien forårsagede store ødelæggelser på Sri Lanka, hvor LC Søllerød i mange år har været engageret i at skaffe fadderskaber til uddannelse af børn og unge mennesker. Mere end 35.000 mennesker døde alene på Sri Lanka. Derfor var det naturligt netop for Lions i Søllerød at starte en indsamling til hjælp for ofrene og deres efterladte, hvoraf mange havde mistet alt, hvad de ejede.

Tsunami - Genopbygning

2. juledag 2004 skyllede Tsunamibølgen ind over Sri Lankas kyster, og samme dag igangsatte LC Søllerød sin indsamling for at kunne støtte retablering af spolerede livsvilkår og genopbygning af ødelagte bygninger, primært for familier til vore "Løveunger" i Hikkaduwa-området.

Tsunami - Bådprojekt

"Nordisk Kvadrille af Lionsclubber" - et venskabsbysamvirke mellem Lions i Søllerød, Ystad, Haugesund og Ekenäs - besluttede i 2005, at vore klubber skulle støtteboats4life-organisationen, der varetog bygning af sponsorerede fiskerbåde i hele Sri Lanka.

Landsbyudviklingsprojekt

I 16 underudviklede og tilbagestående landsbyer gennemføres i 2008-09 under ledelse af DG Lion Salman Karunasekara en bred hjælpeindsats for at fremme beboernes muligheder for forbedring af levevilkårene. LCIF har ydet International Assistance Grant til dette projekt med US$ 10.000 under forudsætning af, at de gennemførende klubber yder mindst et tilsvarende støttebeløb. LC Galupura Central, Sri Lanka og andre lokale lionsklubber bidrager selv med over US$ 10.000, LC Søllerød støtter med US$ 5.000 og LC Søborg, LC Karup og LC Odsherred med yderligere 14.000 kr.
Hjælpeindsatsen er undervisningsrettet og vil - efter den enkelte landsbys behov - omfatte åbning af forskoler for småbørn, støtte til landsbyens skole, levering af PC´er og uddannelsesstøtte til trængende elever, etablering af fritidsfaciliteter og faglig undervisning for unge samt råd og dåd for voksne for at øge mulighederne for selvforsyning fra egne haver.

Mikrolån

Den lokale Lions Club Microloans Branch skal støtte personer med lånebehov - fortrinsvis kvinder - med små lån, der kan hjælpe med at skabe indkomstmulighed til eget hushold. Lånstørrelsen kan normalt ikke overskride modværdien af kr. 2.000.

Indien

Vor klub har sponsoreret ophold for en elev lige siden 1970´erne - i de seneste år har det været Jaya Pande, men hun er nu under videreuddannelse, så vi får snart anmodning om at støtte en ny elev.

Zimbabwe

Til Zimbabwe har vor klub fremsendt store containere med tøj til fattige børn i Bulawayo.

Polen, Letland og Litauen

Vor klub har tidligere ydet direkte støtte til et børnehospital i Wloszczowa i Polen og til flere børneinstitutioner nær Riga, Letland. Fra Polen og Letland har unge været inviteret på lejre og studieophold med privat indkvartering hos Lionsmedlemmer. Vor klub har desuden i de seneste år i samvirke med LC Virum sendt tøj til et fattigt børnehjem i Litauen.

Lions Nordic's projekter

I "Lions Nordic fortsætter vor klub 20 års samvirke i "Nordisk Kvadrille" mellem Lions fra Søllerød og fra vor kommunes tidligere nordiske venskabsbyer Ystad, Haugesund og i en periode også Ekenäs. "Nordisk Kvadrille" har ydet hjælp for omkring 1/4 million kroner til irske fredslejre, bønder i Nepal, briller til Sri Lanka, fiskerbåde til Tsunamiramte i Sri Lanka, lejre for polske handicappedebørn og indsats for litauiske skoleklasser.

Distriktsprojekter og Lions Danmarks projekter

Vor klub støtter både flere fælles Distriktsprojekter og mange af Lions Danmarks projekter - ligesom vi løbende betaler bidrag til Lions Danmarks Katastrofe- og Hjælpefond (K&H-fonden), som muliggør en omgående indsats, når pludselige behov opstår.


Lions Internationals projekter

Nogle projekter er så store, at det kræver, at mange Lions klubber sammen løfter opgaven. Det er for eksempel tilfældet, når der sættes ind efter naturkatastrofer som Tsunamien i Indonesien og Sri Lanka, lavineulykker i Island eller færgekatastrofen i Baltikum.

Det største fælles Lionsprojekt har siden Lionsbevægelsens start været Lions kamp mod blindhed: I perioden 2000-2002 gennemførte Lions over hele verden "Lions kamp mod blindhed 1". Formålet var at udrydde unødvendig og helbredelig blindhed. Der blev indsamlet 1,4 milliarder danske kroner. Vor klub donerede 33.000 kr, der kom ind ved salget af to særlige Lionsvine.

Alle midler indsamlet under kampagnen "Lions kamp mod blindhed 1" er anvendt til hundredetusinder af øjenoperationer, forebyggende arbejde, øjenklinikker, hospitaler eller hospitalsafdelinger og uddannelse af personale overalt i verden.

I perioden 2005-2008 indsamlede Lions over hele verden i en ny kampagne "Lions kamp mod blindhed 2" penge til fortsættelse af projektet. Denne gang nåede vi 1,2 milliarder danske kr.

Lions Club Søllerød har til det nye projekt doneret 55.000 kr, som væsentligst hidrører fra salget af et visions-maleri, doneret af kunstneren Vibeke Vesta og købt af medicinfirmaet Unomedical.


Følg Lions