Hjem - Lions Søllerød

Menu

Historie (Lions Park)

Lions Park Søllerød

Tanken om en selvejende institution skabt af en Lions klub blev fostret i 1961. Historien bag forløbet kan læses i Lions Parks beboerblad "Løveposten" udgivet ved Lions Park Søllerøds 30 års jubilæum i 1996. Heri skriver Frands Fridberg:

"Ideen til Lions Park blev født en sen sommeraften i 1961 i min bil. Sammen med daværende socialinspektør Carl Hansen var jeg på hjem fra et møde i Gentofte, hvor det bl.a. blev fremført, at medens Danmarks befolkning frem til århundredeskiftet ville stige med 27%, ville antallet af ældre over 65 år stige med 100%.

Vi var begge klar over, at der i Søllerød kommune var behov for et moderne ældrekollektiv med mindre lejligheder og fælles faciliteter som en god restaurant og festsal. Der fandtes mange ældre mennesker i store villaer eller lejligheder, som de ikke havde kræfter til at holde.
Man skulle bevare privatlivets fred, men samtidig ikke opgive det sociale samvær, som man nu engang var vant til og gerne ville beholde på en eller anden måde.

Vi var begge medlemmer af Lions Club Søllerød-Virum, og det var derfor naturligt, at det var Klubben, der tog initiativet til et sådant byggeri. Man rettede henvendelse til kommunen om sagen, der fik en positiv modtagelse af daværende borgmester Erik Øigaard.

Den selvejende institution Lions Park blev stiftet den 20. februar 1963. Søllerød kommune fik arrangeret, at arkitekt Suenssons store grund mellem Egebækvej, Mariehøjvej og Lendemosevej blev stillet vederlagsfrit til rådighed for byggeriet af et ældre kollektiv og et plejehjem, og at de nødvendige garantier kom på plads, så byggeriet kunne begynde."

Lions Park Søllerød blev færdigbygget, og plejeafdelingen kunne tages i brug den 1. august 1966. De øvrige blokke blev udlejet efterhånden, som de stod færdige. I foråret 1967 kunne man melde projektet færdigt og fuldt udlejet.Lions Park Søllerød 2006. I baggrunden Buskehøjbebyggelsen langs Lendemosevej.
Foto Rudersdal Museer, Mothsgården.

Efter at LC Søllerød-Virum havde vist, at det var muligt at bygge et selvejende kollektiv, har flere Lionsklubber fulgt ideen op. Det er derfor naturligt, at kollektivet og plejehjemmet på Lendemosevej i dag bærer navnet Lions Park Søllerød.


Følg Lions