Hjem - Lions Søllerød

Menu

Bestyrelse (Lions Park)

Bestyrelsen for Lions Park


Fonden Lions Park Søllerød ledes af en fondsbestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 vælges af og blandt Rudersdal Kommunalbestyrelse, 3 medlemmer udpeges af Lions Club Søllerød, og 2 medlemmer vælges af og blandt Beboerrådet i Lions Park Søllerød.

Lions Club Søllerød er p. t. repræsenteret af

  • Bjarne Pedersen (formand for fondsbestyrelsen)
  • Mogens Jørgensen
  • Svend Jensen

Følg Lions