Hjem - Lions Søllerød

Menu

Anden støtte

Anden støtte fra lokaludvalget

Donationer i 2014:

3.000 kr. til forældreforeningen i Rudersdal til turen på Kr. Himmelfartsdag (maj 2014).
6.000 kr. til Teatermejeriet (mar. 2014).
4.000 kr. til Besøgsordningen (mar. 2014).
3.000 kr. til Lions pris (feb. 2014).
3.000 kr. til orkester Norden ( feb. 2013).

Donationer i 2013:

3.000 kr. til støtte arbejdet i kontaktgruppen for flygtninge, indvandre og danskere (maj 2013).
1.500 kr. til Sidsel Pia Andersen til deltagelse i uddannelsestur til Canada for spejderledere (maj 2013).
3.500 kr. til Lions Pris 2013 (maj 2013).
6.000 kr. til Amatørscenen Søllerød ansøger om hjælp til leje af kostumer til brug ved opførelse af Holberg forestilling i haven på Gl. Holtegaard i
juni måned (februar 2013)
5.000 kr. til Natteravnene til støtte afl køb af hjertestarter type Zoll AED Plus (jan. 2013).
2.500 kr. til Holte IF Vollyball til afholdelse af Nordic Club Championships i januar 2013.

Donationer i 2012:

3.000 kr. til Lokalhistorisk børnebog "Thea fra Trørød" (Oktober 2012)
1.194 kr. til højskoleophold for Kaj Lund (september 2012).
5.000 kr. til DDS-spejdernes opførelse af en bålpagode på lejrpladsen Høbjerg Hegn (august 2012).
1.000 kr. til støtte for indkøb af 40 sangbøger "De grå synger" til Beboerforeningen Onsdagcafeen (maj 2012).
3.000 kr. til hjælp til en trailer til Det Danske Spejderkorps DDS-1.Holte (maj 2012).
2.500 kr. til børnehaven Tryllefløjten til indkøb af taburetter (maj 2012).
5.000 kr. som støtte til Holte IF Volleyballs deltagelse i Nordic Club Championships (jan 2012).
5.000 kr. til Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal til opsætning af røgalarmer (jan 2012).
8.000 kr. Kontaktgruppen for flygtninge, indvandre og danskere i Rudersdal kommune til den kommende sommertur (jan 2012).
7.500 kr. som tilskud til renovering af indgangsparti til Havartigaardens hovedhus (jan 2012).
2.500 kr. til støtte for skabelsen af fortælling om Gl.Holtegaard og Lauritz de Thurah (jan 2012).

Donationer i 2011:

6.000 kr. Holte IF Volleyball (sep. 2011).
13.575 kr. til Yachtklubben "Furesøen" til køb af én moderneTera-jolle med udstyr til erstatning for de ældre Optimistjoller (sep. 2011).
400 kr. til Lions Club International Blindelejr 2011, for blinde og svagtseende med skonnerten Fulton (sep.2011).
4.000 kr. til en persons deltagelse i Verdens Jamboree 2011 i Sverige (april 2011).
5.000 kr. til Vedbæk Garden (maj 2011).
6.875 kr. til støtte til familiekursus for gigtsvage børn (marts 2011).
3.250 kr. Støtte til udarbejdelse af plakat til Provstiets (Nærum Kirke) fælles friluftsgudstjenester (februar 2011).
4.000 kr. til støttefor sommertur til Djursland. Kontaktgruppen for flygtninge, indvandere og danske i Rudersdal Kommune.
2.000 kr. Tilskud til julehjælp i Nærum Kirke (februar 2011).
5.000 kr. Røgalarmer til opsætning hos ældre (via Frivillig Centret og Rudersdal Brandvæsen) (februar 2011).

Donationer i 2010:

3.000 kr til støtte for bogprojekt om lokalhistorie i Nærum (december 2010).
3.500 kr til Stian La Biaca til deltagelse på det danske spastiker fodboldlandshold ved EM i Glasgow (december 2010)
7.000 kr. Natteravnene (december 2010).
6.000 kr. Holte Volley Ball (september 2010).
10.000 kr. Støtte til akustisk loft i de gamle stuer på Havarthigården (februar 2010).
2.500 kr. Sind i Rudersdal til et fællesarrangement (februar 2010).
4.000 kr Støtte til en tur i Sagnlandet Lejre (forældreforeningen i Rudersdal) (februar 2010)

Donationer i 2009:

6.000 kr. til Holte I.F. Volleyball (september 2009).
10.000 kr. Røgalarmer til opsætning hos ældre (via Frivillig Centret og Rudersdal Brandvæsen) (august 2009).
3.000 kr. til støtte til Børnekulturfestivalen HOP & ROCK (maj 2009).
5.000 kr. til Sind i Rudersdal til at arrangere en biogratur med forudgående fællesspisning for sindsliden (april 2009).
3.000 kr. til Ny Holte Skole i anledning af 100 års jubilæum d. 22. januar 2009.
2.500 kr. Lions Prisen 2009 (januar 2009).

Donationer i 2008:

5.000 kr. til børne- og ungdomsarbejdet, Teatermejeriet.
3.000 kr. til sponsorgaver til deltagerne, Molboløbene 2009.
6.250 kr. til ny flagstang i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum, Søllerødlejren.
3.000 kr. til særlig festligholdelse af arrangement den 21. nov. 2008, Viseaftener på Havarthigården
6.000 kr. til Holte IF Volleyball.
5.000 kr. til inventar til naturværkstedet på DDS Mølleå Divisions lejrplads i Nejlinge ved Helsinge ( Det danske Spejderkorps).
4.000 kr. til Sind i Rudersdal til hjælp til ferierejse.
1.500 Kr. til Breathe SMART - Tilbud til utilpassede unge med tunge sociale problemer.
3.000 kr. til Vedbæk Garden i forbindelse med deres 50 års jubilæum.

Donationer i 2007:

3.000 kr. til Forældreforeningen for Rudersdal: Netværk for børn og unge med udviklingshandicap.
800 kr. til Naverhulen i Helsingør.
2.008 kr. til Dansk Handicap-Idræts forening.
4.000 kr. til Birkerøds pigedansetrups VM deltagelse.

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 2007 uddelte lokaludvalget følgende:

Nærumgårds børnehjem: 5.000 kr. til feriecenter på Langeland.
Danske Hospitalsklovne: 5.000 kr. til regionshospitalet i Gentofte.
Vedbækgarden: 10.000 kr. til musikinstrumenter.
Havarthigården: 10.000 kr. til bygningsrenovering.
Rudersdalruten: 40.000 kr. til finansiering af motionsredskaber.
Yachklubben Furesøen: 15.000 kr. til en optimistjolle.
Vedbæk Sejlklub: 15.000 kr. til en optimistjolle.
Vikingerne, Vedbæk Søspejdergruppe: 15.000 kr. til en optimistjolle.
Lokal integrationsindsats: 10.000 kr. til integration af nye, lokale borgere.
Lions kamp mod blindhed: 55.000 kr. til Sigth First II.

Følg Lions