Hjem - Lions Søllerød

Menu

Ældreprisen

LIONS ÆLDREPRIS

LIONS ÆLDREPRIS er en hædersbevisning, indstiftet af Lions Club Søllerød ved den internationale Lionsbevægelses 75 års jubilæum i 1992.

LIONS ÆLDREPRIS tildeles for ekstraordinær indsats til fremme af de almene livsvilkår for Søllerødborgere i den tredie alder - det være sig for enkeltpersoner i særlige trangssituationer, for fællesskaber eller for kommunens ældre i bred almindelighed.

LIONS ÆLDREPRIS sigter ikke alene på bedring af materielle vilkår, men i lige så høj grad på de menneskelige problemer, kulturelle muligheder og andre livsværdier, som sætter spor i de ældres tilværelse.

LIONS ÆLDREPRIS tildeles efter indstillinger inden 1. maj fra ældreorganisationer, institutioner eller interesserede borgere i det område, som tidligere udgjorde Søllerød kommune.

LIONS ÆLDREPRIS tildeles og uddeles hvert år i maj/juni af en ældrepriskomité, som består af Lions Club Søllerød´s ældste medlem, dens præsident, past præsident og formanden for lokaludvalget.

LIONS ÆLDREPRIS består af et træ med navneplakette, der plantes i egen have eller ved anden ældrebolig i området efter prismodtagerens anvisning samt af en kontant påskønnelse på 5.000 kr. Prisen tildeles efter indstillinger modtaget fra ældreorganisationer, institutioner eller interesserede borgere i det område, som tidligere udgjorde Søllerød kommune. Indstillingen sendes til formanden for lokaludvalget (se under udvalg).

Gerner Nielsen modtager Lions Søllerøds Ældrepris 2021

Ældreprisen 2021 blev torsdag den 9. december tildelt Gerner Nielsen, som er formand for Ældre Sagen i Rudersdal.

Prisen blev overrakt ved en begivenhed på Havarthigården med deltagelse af medlemmer fra Ældre Sagen Rudersdal og fra Lions Søllerød. Prisen består af et æbletræ samt 5.000 kr.

Kirsten Storhaug, formand for lokaludvalget i Lions Søllerød, fremhævede i sin tale ved overrækkelsen Gerner Nielsens utrættelige arbejde for ældre i Rudersdal, som sammen med et smittende humør og en helt igennem ordentlig tilgang til frivilligt arbejde gør ham til en højt værdsat samarbejdspartner.

 
 
 

Helge Dissing og Hemingway Club Rudersal modtager Lions Søllerøds Ældrepris 2019

Ældreprisen 2019 blev torsdag den 26. september tildelt Helge Dissing, som er formand for Hemingway Club i Rudersdal. Hemingway Club er et socialt netværk for mænd over 60, som mødes til samvær i et par timer hver torsdag.

Prisen blev overrakt ved en begivenhed på Havarthigården med deltagelse af medlemmer fra Hemingway Club Rudersdal og fra Lions Søllerød. Prisen består af et æbletræ samt 5.000 kr.

Kirsten Storhaug, formand for lokaludvalget i Lions Søllerød, fremhævede i sin tale ved overrækkelsen Helge Dissings store indsats som formand for klubben lige siden klubbens start. Helge Dissing har med sin ildhu sørget for, at klubben fungerer efter hensigten, og at klubben fra den spæde start voksede til i dag at rumme to afdelinger med i alt 150 medlemmer. Klubbens succes skyldes i høj grad Helge Dissings engagement.

Efter talen blev æbletræet - et Gråsten æbletræ - plantet i Havarthigårdens have.

  
  
  
  

Bakkehusets bestyrelse modtager Lions Søllerøds Ældrepris 2018

 
Ældreprisen 2018 blev torsdag den 15. november tildelt bestyrelsen for Bakkehuset i Vedbæk ved en begivenhed, som blev afholdt i haven foran Bakkehuset, og som havde samlet mange mennesker. Bestyrelsen for Bakkehuset modtog et flot kastanjetræ samt 5.000 kr.

Kirsten Storhaug, formand for lokaludvalget i Lions Søllerød, fremhævede i sin tale ved overrækkelsen bestyrelsens store indsats i forbindelse med Bakkehusets overgang fra at være kommunalt drevet til nu at være baseret på frivilliges indsats, organiseret og ledet af bestyrelsen. Kommunen har stadig ansat en husleder samt to professionelle cafémedarbejdere, som bistår bestyrelsen.

Formanden for Bakkehusets bestyrelse, Anne Grete Swainson, takkede for prisen og glædede sig til at se kastanjetræet vokse og blive smukt som et symbol på det blomstrende seniorliv, der udfolder sig i Bakkehuset.

Efter talerne blev kastanjetræet plantet i haven foran Bakkehuset ned mod Strandvejen og Øresund.

 

Margit Albertus får Lions Club Søllerøds ældrepris 2014.

Lions Club i Søllerød har i år givet deres ældrepris til Margit Albertus, der var med til at oprette Frivilligheds- og Selvhjælpscentret.
(Rudersdalavisen 3. juni 2014).


I de seneste 22 år har det været en fast tradition, at Lions Club Søllerød hvert år giver en ældrepris til en person, der har gjort lidt ekstra for
borgere i den tredje alder. I år går hæderen til Margit Albertus, der får følgende skudsmål med fra Lions Club i Søllerød.

Hendes indsats har altid drejet sig om noget med mennesker i alle aldre, først som omsorgsfuld dagplejemor for den yngre generation og som ivrig gymnastikinstruktør. Senere også aktiv i det rullende Korps, hvor hun har introduceret og undervist i kørestoledans, ligesom hun er med til at arrangere juleaften for enlige og ældre. Margit er nu en aktiv formand for Beboer-Pårørende rådet i Lions Park Søllerøds Plejecenter samt formand for Nærum Kirkes menighedsråd," stårder i begrundelsen.

Margit Albertus var desuden blandt initiativtagerne til oprettelsen af Frivilligheds- og Selvhjælpcenteret, hvor hun nu er næstformand i bestyrelsen.
Samtidig er hun medvirkende ved sommerture og udflugter arrangeret af Kontaktgruppen for flygtninge, indvandrere og danskere i Nærum.

Prisen består af et træ valgt og plantet efter modtagerens eget ønske. Margit Albertus valgte at lade sit træ, en magnolie, plantes foran Lions Park.
Træet er forsynet med en plakette med årstal og prisvinderens navn og ledsaget af en lille kontant påskønnelse.

 
En del af prisen er at plante et træ et sted, man selv vælger. Margit Albertus
valgte en græsplæne ud for Lions Park.

Lions Ældrepris for 2013 uddelt til Jytte Agerbo.

Lions Club Søllerøds Ældrepris 2013 gik i år til Jytte Agerbo.

Jytte Agerbo er 85 år og har undervist i seniordans på Vangebocentret og på Havarthigaarden. Senest har hun haft 2 hold med i alt 35 deltagere i alderen 65-92 år. Jytte er yderst erfaren og dygtig lærer, der gør meget for at holde sig orienteret inden for sit område. Med sit engagement og positive væsen er Jytte populær blandt deltagerne og hos sine samarbejdspartnere hos AOF og på Havarthigården. Hendes elever vender tilbage år for år og stopper kun , hvis helbredet svigter, lyder det i begrundelsen.

Prisoverrækkelsen fandt sted på Havarthigaarden ved formanden for Lions Club Søllerøds Ældreprisudvalg, Mogens Jørgensen.

  

Lions Ældrepris for 2012 uddelt til Knud Carstensen.

Lions Club Søllerøds Ældrepris 2011 gik i år til Knud Carstensen i Trørød.

Knud Carstensen er en naturlige prismodtager som til trods for sin alder 83 år , stadig er aktiv bl.a. i Rudersdal Seniorråd, hvor han har været formand for rådets kontaktudvalg i omkring 10 år. Han har gennem de samme 10 år tillige været medlem af Ældrerådets økonomigruppe og medvirket i Ældrerådets madsmagningsgruppe, der 2 gange om året foretager uanmeldte prøvesmagninger på kommunens plejecentre.

Knud er også medlem af Rudersdal Rejseforenings bestyrelse. En forening, som arrangerer rejser for ældre og gangbesværede til blandt andet det sydlige Europa. Han har det sidste halve snes år været formand for Rudersdal Rejseforenings Venner, hvis formål bl.a. er at skaffe midler til Rejseforeningen.

 
Fra venstre ses Lokaludvalgsformand Hans Jørgen Henriksen, Ældreprismodtageren
Knud Carstensen, vores flere gange præsident Niels Friis-Hansen og Mogens Jørgensen

Derudover er Knud involveret i kommunens pensionistblad "Senior Nyt", og han er ledende organisator for " Det rullende Korps", som består af frivillige, der medvirker til at skubbe kørestole ved kommunens plejecentre i forbindelse med bankospil, dansearrangementer og lignende begivenheder.

Alt dette er kun et udpluk af Knud Carstensens aktiviteter til gavn og glæde for mennesker i den tredje alder i Rudersdal kommune.
Overrækkelsen af Lions Club Søllerøds Ældrepris fandt sted d. 23 maj 2012 i Knud Carstensens have samtidig med plantning af det viste træ.

  

LIONS ÆLDREPRIS for 2011 uddelt til Lise Gyldmark.

Rudersdalavis 10-06-2011

Lions Club Søllerøds Ældrepris 2011 gik i år til beskæftigelsesvejleder Lise Gyldmark, Daghjemmet Frydenholm. Lise Gyldmark modtog prisen ved en festlig reception på Daghjemmet Frydenholm den 9. juni 2011.

 
Lise Gyldmark fik et æbletræ, som hun lod plante i daghjemmets have. Her ses hun blandt tre repræsentanter for Lions Club Søllerød: John Rose-Hansen, Mogens Jørgensen og Hans Jørgen Henriksen.

Indstillingen var motiveret med, at Lise Gyldmark med sin sjældent varme og nærværende personlighed, sin store viden om musik, ornitologi, kunst og kultur gennem de sidste 10 år har formået at skabe og formidle kontakt til og med de ældre borgere, der hver dag kommer på Daghjemmet.

Lise har et helt særligt blik for den enkelte gæsts behov, og har et øje for, at hver enkel ældre på Daghjemmet bliver set og hørt - hver dag. Samtidig formår hun at skabe et naturligt fællesskab, hvor daghjemsgæsterne glæder sig over at være sammen. Lise Gyldmark er en ildsjæl - en lysende ledestjerne, der brænder for at gøre hverdagen bedre for andre både daghjemsgæsterne og sine kolleger.Lions Ældrepris består at et diplom, et træ der plantes efter modtagerens ønske og en check svarende til 75 kr. for hver af Lions Club Søllerøds 30 medlemmer. Lise Gyldmark valgte et æbletræ "Rød ananas", der blev plantet i daghjemmets have.

LIONS ÆLDREPRIS for 2010 uddelt til Bente Larsen.

Lion Club Søllerøds Ældrepris gik i år 2010 til ergoterapeut Bente Larsen i Kernehuset, Frydenholm.

Indstillingen motiveres med, at Bente Larsen har arbejdet for at give kommunens borgere en bedre livskvalitet."Hun er et fyrtårn", en inspirerende ildsjæl inden for omsorgen og den ideelle rollemodel for alle i ældreplejen. Foruden at gøre en stor indsats på plejehjemmet, arbejder hun som ergoterapeut ved bofællesskabet Æblehaven. Prismodtageren var i 1992 med til at stifte Støttegruppen for pårørende til demente. Hun leder i dag gruppen sammen med Ingrid Laustsen fra Kernehuset. Bente Larsen har desuden ydet en stor indsats inden for Rudersdal Kommunes rejseforening.

Lions Ældrepris, der består at et diplom, et træ, der plantes efter modtagerens ønske og en check svarende til 75 kr. for hver af Lions Club Søllerøds 33 medlemmer, blev fredag d. 7.maj 2010 uddelt ved en festlig reception på Frydenholm.

 
På billedet ses fra venstre Johannes Lysemose, medlem af Lions Club Søllerød i over 48 år, formand for ældrepriskomiteen Mogens Jørgensen, klubbens præsident Niels Friis-Hansen, prismodtager Bente Larsen og tidligere præsident Hans Bøndergaard.

Der blev sunget sange, som var foreslået og dekoreret af de ældre på Frydenholm. Plejecenterleder Jane Hald holdt en meget flot tale.

 
På billedet se Plejecenterleder Jane Hald.

Lions Club Søllerøds Ældrepris uddeles en gang om året for en ekstraordinær stor indsats til at fremme ad de almindelige livsvilkår for borgere i den tredje alder i Rudersdal.
Det er 18. gang, at prisen uddeles.

LIONS ÆLDREPRIS for 2009 uddelt til ANNE MARIE DIDERIKSEN.

Lions Ældrepris, uddeles af Lions Club Søllerød en gang om året for en ekstraordinær stor indsats til fremme af de almene livsvilkår for borgere i den tredje alder i Rudersdal syd. Prisen tildeles efter indstilling fra ældreorganisationer, institutioner eller interesserede borgere.

I år har Lions Club Søllerød, efter indstilling fra formanden for Rudersdal Ældreråd Helge Hagenbo og formand for socialudvalget Jens Bruhn, valgt at tildele prisen til den netop afgåede chef for kommunens ældreområde gennem 17 år Anne Marie Dideriksen for hendes utallige initiativer til glæde for borgere i den tredje alder. Hun har været iværksætteren for oprettelsen af kommunens frivilligcenter, tovholder for en stor udbygningsplan for kommunens plejehjem og ældrecentre og har utrætteligt arbejdet for at rekruttere og fastholde gode medarbejdere i kommunens ældrepleje. Anne Marie er en ildsjæl med et afsmittende godt humør og en forbilledlig inspirerende væremåde.

Prisen, der består af et diplom, et træ der plantes efter modtagerens ønske og en check svarende til 75 kr. for hver af Lions Club Søllerøds 35 medlemmer, blev i torsdags uddelt ved en reception på Holte Bibliotek. På klubbens hjemmeside SOELLEROED.LIONS.DK kan der læses mere om Lions Ældrepris og klubbens aktiviteter i lokalsamfundet og de fattige ulande Nepal, Sri Lanka og Indien.

 
På billedet ses fra venstre formanden for ældrepriskomitéen Mogens Jørgensen, klubbens præsident Hans Bøndergaard, klubbens ældste medlem Erling Paludan og prismodtageren Anne Marie Dideriksen.

I 2008 gik Lions Ældrepris til personalet på Krogholmgaard Hus 4.

Lions Club Søllerøds årlige ældrepris blev for 2008 år givet til personalet på Krogholmgård, hus 4.
En gruppe pårørende til beboerne har indstillet personalet til prisen med den begrundelse, at de gør mere, end man kan forvente af et plejepersonale for husets beboerne. Gennem aktiviteter og ved med stor empati at engagere sig i den enkelte beboers personlige behov og forhold skabes et trygt psykisk miljø for de ofte meget demente beboere, også til glæde for de pårørende.

 
Fra venstre ses Annemarie Wrem Petersen, Rikke Stolberg-Rohr, Jane Marie Bergqvist, Lederen Inge Sørensen, Lions Lokaludvalgsformand Mogens Jørgensen, Lions ældste medlem Erling Paludan, Lions Præsident Hans Bøndergaard og Inge Merethe Lund

Lions ældreprisen, der blev indstiftet af Lions Club Søllerød ved Lionsorganisationens 75-års- jubilæum i 1992, gives til en person eller en gruppe, der har ydet et særlig indsats for mennesker i den 3. alder i den tidligere Søllerød kommune. Den består af et træ med plakette samt et kontant beløb på 75 kr. for hver af Lions Club Søllerøds 33 medlemmer, eller i alt 2.475 kr. Træet vælges af prismodtageren og plantes, hvor denne ønsker det.

Beboere og personale fejrede sammen med Lions Club Søllerøds lokaludvalg plantningen af en japansk kirsebær i den flotte Krogholmsgård have.

I 2007 gik LIONS ældrepris til sundhedsassistent Ingelise Jensen.

Det grønne Område 3. Juli 2007
 
På billedet ses prismodtageren, der planter et japansk kirsebærtræ foran ældreboligerne i Vedbæk, hvor hendes gamle mor bor.

Lions Club Søllerøds årlige ældrepris blev givet til social- og sundhedsassistent Ingelise Jensen.

En gruppe pensionister i distrikt Trørød havde indstillet hende til prisen på grund af hendes omsorgsfulde arbejde for at få de ældre til at føle sig tilfredse og glade og for hendes store arbejdsglæde.

Prisen, der blev indstiftet af Lions Club Søllerød i 1992 ved Lions' 75-års-jubilæum, gives til en person, der har ydet et særlig indsats for de ældre i kommunen. Den består af et træ med plakette samt et kontant beløb på 75 kr. for hver af Lions Club Søllerøds 33 medlemmer, eller i alt 2.475 kr. Træet vælges af prismodtageren og plantes, hvor denne ønsker det.

Ved plantningen var Lions Club Søllerøds præsident Jørn Velser, klubbens lokaludvalg samt et større antal beboere fra ældreboligerne i Vedbæk til stede.

Ældreprisen i 2004

Det grønne Område 3. Juli 2004:

Formanden for Lions Club Søllerøds lokaludvalg, Peder Jensen , motiverede tildelingen med Kirsten Dalkovs store indsats for de ældre medborgere som medlem af Søllerøds Pensionist- og Ældreråd siden 1998, for initiativerne til et værested for kommunens førtidspensionister samt til en café i Ny Holte Port. Hun har desuden en stor del af æren for at der er udarbejdet en Ældre- og Handicapguide for Søllerød kommune- som siden har været et forbillede for andre kommuner, for kommunens nyligt vedtagne handicapplan, for studiekredse og for oprettelsen af Petanquebanen ved Mariehøj Centret.

Kirsten Dalkov havde valgt en blågran som blev plantet i hendes have forsynet med en navneplakette til varig erindring. Samtidig blev overrakt en check på 2.475 kr. svarende til 75 kr. fra hvert af klubbens 33 medlemmer.

Til stede ved prisuddelingen var foruden prismodtageren, prismodtagerens mand, Viola Lewerk-Huusen, der som formand for Pensionistforeningen for Søllerød kommune har indstillet Kirsten Dalkov til Lions Club Søllerøds Ældrepris samt Lions Club Søllerøds medlemmer af lokaludvalget.


På billedet ses fra venstre i forreste række: Prismodtagerens mand, prismodtageren, Erling Paludan, Viola Lewerk-Huusen, Henning Navntoft. Bagerst: Frederik Grønvald og Peder Jensen.

Følg Lions