Hjem - Lions Søllerød

Menu

Ældrefonden

Lions Club Søllerøds Ældrefond


Ældrefonden er stiftet i april 2008 ved sammenlægning af Lions Club Søllerøds Boligfond og Kamma og Edvin Brachers Legat.

Fondens formål er - med årlige uddelinger i prioriteret rækkefølge efter retningslinier givet på generalforsamlingen - at støtte Lions Club Søllerøds hjælpearbejde for ældre borgere i Rudersdal Kommune ved at

 • yde støtte til værdifaste ombygnings- og forbedringsprojekter i Lions Park Søllerød
 • yde tidsbegrænsede lån til boligindskud eller personlige tilskud til husleje og boligvedligeholdelse, hel eller delvis fribolig samt plejeudgifter for trængende beboere i Lions Park Søllerøds boligkollektiv og plejeafdeling. Trangskriteriet skal årligt afprøves i samråd med Rudersdal Kommunes sociale myndigheder
 • yde støtte til andre almennyttige Lions hjælpeprojekter i Rudersdal kommune, såfremt ansøgning om støtte til de førstnævnte formål ikke er modtaget indenfor det pågældende regnskabsår
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:

 • To medlemmer, der samtidig er medlemmer af Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelse
 • To medlemmer, valgt på Lions Club Søllerøds generalforsamling
 • Lions Club Søllerøds præsident
For tiden er bestyrelsen sammensat således:

 • Niels Friis-Hansen (formand)
 • Svend Jensen
 • Holger Hefting
 • Mogens Jørgensen
 • Søren Jespersen
Ansøgninger til fonden sendes til formanden:

Niels Friis-Hansen.
Rudersdalsvej 67, 2840 Holte.

Følg Lions