Hjem - Lions Søllerød

Menu

50 år

 Opdateret 19-02-2009

Lions fyldte 50 og gav en halv million væk.Lions Club Søllerød blev startet den 27. april 1957 og fejrede således 50 års jubilæum den 27. april 2007.

Nedenfor er et referat af festlighederne fra DGO:

Det grønne Område 1. maj 2007:
Lions Club Søllerød blev fejret på Lions Park i Gl. Holte og foranstaltede en sand gaveregn.
Af Michael Bast

Det gik alt andet end stille af, da en af landets ældste Lions-klubber, Lions Club Søllerød, i fredags fejrede 50-års- jubilæum. Først var der stor reception på Lions Park i Gl. Holte, som klubben tog initiativ til. Så havde klubben inviteret alle beboerne til frokost.  Og endelig holdt klubben aftenfest i eget regi.
Det er et adelsmærke for Lions, at medlemmerne betaler alle omkostninger af egen lomme. således at alle de penge, der rejses, går ubeskåret til det sociale og
medmenneskelige arbejde lokalt og internationalt.
Det levede Lions Club Søllerød i allerhøjeste grad op til ved 50-års-jubilæet.
Klubben havde frabedt sig gaver og i stedet bedt om donationer til det videre arbejde.
Så i stedet for at samles ved et bugnende gavebord, så samlede receptionsgæsterne sig om en gaveregn fra klubben til lokale og internationale organisationer.
Hele 500.000 kroner blev givet som gaver i løbet af et par timer fredag formiddag.
Fødselsdagsbarnet blev præmieret af vejrguderne med det skønneste sommervejr, så de mange receptionsgæster også kunne nyde livet i haven, som støder op til Lions Park-restauranten, og hele jubilæumsdagen var tilrettelagt med militær præcision og stor opmærksomhed om alle, der kom på besøg.

Fire hædret


(Foto: Farrokh)

Fire blev hædret ved receptionen. Tre var mennesker, som ikke selv er med i Lions, men som har gjort en stor indsats for at få hjælpearbejdet til at lykkes. Den sidste var fra Lions i Nepal. Klubbens præsident, Per Laursen, kunne overrække den internationale Lions organisations fornemste udmærkelse, udnævnelsen til Melvin Jones Fellow, til:

Direktør Kim Andersen, Unomedical, Holte, som gennem mange år ved donationer har sikret, at klubben har kunnet sende containere med hospitalsudstyr både til de baltiske lande og ikke mindst i de senere år til Nepal.

Direktør Stig Gerlach, Sirius, som hvert år giver klubben mulighed for at hente betragtelige partier fra firmaets produktsortiment fra den forgangne salgsperiode. Uden denne store støtte kunne Lions ikke have gennemført de succesrige julemarkeder.

Lion Bharat Lal Shrestha, som gennem Lions i Nepal, har været klubbens 
samarbejdspartner siden 1989 om et stort hjælpearbejde i Nepal. Generalkonsul Kirsten Offersen fra Nepal modtog prisen i hans sted.

Knud Møller, tidligere leder af JL-Fonden, som med en bevilling på 25.000 kr. til videre udbygning af Lions Free Clinic i Kathmandu satte en udvikling i gang, som siden er fortsat på grund af Knud Møllers indsats til at skaffe forståelse i fonden for vigtigheden af kontinuerlig støtte til projekter i udviklingslandene.

Maleri afsløret


(Foto: Farrokh)    
        
I anledning af jubilæet havde kunstneren, Vibeke Vesta, doneret et visionsmaleri til klubben. Maleriet med titlen "Embrace" var allerede før receptionen solgt videre til Unomedical for 50.000 kroner. Det kommer nu op at hænge i virksomhedens kantine i det nye hovedkvarter på Kongevejen midt mellem Holte og Birkerød. Pengene gav klubben straks videre til distriktsguvernør Erik Wiborg, som sørger for, at de havner i den rigtige kasse til kampen mod blindhed. Indramningen har Glarmesterfirmaet Brd. Torp APS , Holte, klaret.

Om aftenen blev der holdt en Jubilæumsmiddag for klubbens medlemmer og specielt indbudte som Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal, Direktøren for Lions Park Søllerød, den tidligere direktør for Parken , samt repræsentanter fra vore nordiske venskabsklubber.Fakta om Lions gaveregn

Lions præsident Per Laursen havde sammen med sine Lions kolleger en travl
formiddag, hvor der skulle uddeles samlet for 500.000 kroner i gaver.


(Foto: Farrokh)

Lions Club Søllerød havde taget den store pung frem til 50 års fødselsdagen.
Det gav, nævnt i tilfældig rækkefølge, penge til en lang række formål:

Lions Park:   
55.000 kr. til indretning af handicapbussen.    
40.000 kr. til særlige driftsønsker i jubilæumsåret.           
50.000 kr. til indkøb af særlige motionsredskaber til et udendørs trimcenter.
15.000 kr. til beboeraktiviteter (hvortil kom betaling af en særlig jubilæumsfrokost for alle beboere).
Nærumgårds børnehjem:              
5.000 kr. til feriecenter på Langeland.
Danske Hospitalsklovne: 
5.000 kr. til regionshospitalet i Gentofte.
Vedbækgarden:  
10.000 kr. til musikinstrumenter.
Havarthigården:  
10.000 kr. til bygningsrenovering.
Lionsprisen: 
5.000 kr. til pris til forening, som med socialt hjælpearbejde gør en indsats.
Lionskollegiet:    
5.000 kr. til beboerne, som er handicappede unge.
Distriktslejren:  
5.000 kr. til en årlig lejr, hvortil der inviteres unge fra hele verden.
Grønlandsfonden:  
5.000 kr. til støtte for sociale og kulturelle projekter.
Katastrofe- og Hjælpefonden:   
5.000 kr. til øjeblikkelig hjælp ved naturkatastrofer.
Rudersdalruten:               
40.000 kr. til finansiering af motionsredskaber.
Yachklubben Furesøen:     
15.000 kr. til en optimistjolle.
Vedbæk Sejlklub:          
15.000 kr. til en optimistjolle. 
Vikingerne, Vedbæk Søspejdergruppe:
15.000 kr. til en optimistjolle.
Nepal:  
60.000 kr. som startkapital til ny kampagne med mikrolån til kvinder.
Sri Lanka:     
60.000 kr. til klubbens projekter i landet.
Lakshmi Ashram, Indien:       
25.000 kr. til renovering af skolens køkken.
Katastrofeindsatspuljen:
25.000 kr. til øjeblikkelig indsats ved katastrofer.
Lokal integrationsindsats:
10.000 kr. til integration af nye, lokale borgere.
Ældreprisen:   
2.475 kr. - svarende til 75 kr. pr. medlem - ledsaget af et skilt og et diplom.
Lions kamp mod blindhed: 
50.000 kr.

Følg Lions